Our Team

SAHIB RAM
Marketing Head (NORTH INDIA)
BHARATHRAJ
Marketing Head (SOUTH INDIA)
DHARAMPAL
Marketing Manager (ABOHAR, PUNJAB)
DAVINDER KUMAR
Marketing Manager (FAZILKA, PUNJAB)
ANAND KUMAR
Marketing Manager (DELHI)
PRITHVI RAJ
Marketing Manager (GANGANAGAR, RAJASTHAN)